Omtrent 1.300 personer bor i Hyllestad, der Lihesten er et kjennetegn.

Omtrent 1.300 personer bor i Hyllestad, der Lihesten er et kjennetegn.

Foto: John Gerick Bårøy

Minikommune med rekordresultat

Etter årevis på bunn svingte Hyllestad seg til en 257. plass på Kommunebarometeret i fjor. 

HYLLESTAD

Hyllestad Ligger i Vestland fylke

Innbyggere: 1.305
Ordfører: Kjell Eide (Ap)
Kommunedirektør: Gjermund Flage
Robek: En gang: Fra juni 2003 til oktober 2010.

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i fjor.

Hyllestad gikk fram i elleve av totalt 12 sektorer på Kommunebarometeret i 2023. Det er positivt at kommunen går mye fram i blant annet den store og krevende sektoren pleie og omsorg. Men kommunen sliter med økonomien, selv om det er framgang også her. Arbeidsledigheten er høyere enn landsgjennomsnittet, og kommunen kan vente seg færre innbyggere framover.