Et byks fram: Tana ligger ikke lenger på bunnen av Kommunebarometeret. Foto: Jean Bazard/Wikipedia Commons

Tana klatrer opp fra bunnen av barometeret

Kommunene i Finnmark preger fortsatt bunnsjiktet i Kommunebarometeret. Men Sør-Varanger og Tana har tatt lange sprang oppover.  

– Vi har ikke gjort noen store endringer det siste året. Vi har alltid levert gode tjenester, men det er hyggelig å høre at man forbedrer seg, sier ordfører Frank Ingilæ (Ap) i Tana til Kommunal Rapport.

Satser på pleie og omsorg