Kommunaldirektør for utdanning i Skedsmo kommune, Arild Hammerhaug, mener nitidig jobbing lønner seg. Her utenfor snart 100 år gamle Volla skole i Lillestrøm sentrum.  Foto: Magnus K. Bjørke
Kommunaldirektør for utdanning i Skedsmo kommune, Arild Hammerhaug, mener nitidig jobbing lønner seg. Her utenfor snart 100 år gamle Volla skole i Lillestrøm sentrum. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Skedsmo best av de største

Med sine over 50.000 innbyggere kan Skedsmo kommune glede seg over en 14. plass på Kommunebarometeret. Gode nøkkeltall for grunnskolen bidrar til plasseringen.

Kommunaldirektør for utdanning i Skedsmo kommune, Arild Hammerhaug, deler gjerne oppskriften for hvordan oppnå god plassering på Kommunebarometeret.

Stø kurs med en dash is i magen er hovedingrediensene.

– Konsistens har vært viktig for oss. Vi har ikke hoppet fra tue til tue, men holdt på det vi har startet med. Mye forskning viser at skal man få til endringer, må man ta tiden til hjelp, sier Hammerhaug.

Kompetanseheving

Det er ikke de gode nøkkeltallene for grunnskolen alene som gjør at Skedsmo kan glede seg over 14. plassen på Kommunebarometeret. Akershus-kommunen kan også vise til gode nøkkeltall for barnevern, sosialhjelp, vann og avløp, økonomi og kostnadsnivå.

Ser man nærmere på grunnskoletallene ligger Skedsmo over landsgjennomsnittet blant annet når det gjelder andel lærere med kompetanse til å undervise norsk, engelsk og matematikk, andel lærere som oppfyller kravene til undervisning i barneskolen og andel elever som har fullført og bestått videregående skole.

Kommunaldirektøren, som for øvrig tok over etter mangeårig skolesjef Helge Dulsrud i februar i år, mener kommunens satsing på kompetanseheving er én av nøklene til suksessen.

– Vi er opptatt av å videreutdanne rektorer og lærere. Alle rektorene har rektorutdanning, forteller Hammerhaug.

Skedsmo har totalt 16 barne- og ungdomsskoler.

Dialogbasert tilsyn

En annen suksessfaktor kommunaldirektøren trekker fram er dialogbasert tilsyn med skolene.

– Det innebærer at skoleeiere, skoleledelse og tillitsvalgte setter seg ned rundt samme bord i den hensikt å supplere, utdype og nyansere det man allerede vet om den enkelte skole gjennom kommunens og sektorens styringssystem, forklarer Hammerhaug.

Kommunen har gjennomført dialogbaserte tilsyn siden 2013.

– Målet er et best mulig bilde av status på sentrale utviklingsområder, for å kunne legge grunnlag for kontinuerlig forbedring, sier Hammerhaug.

Områder som er gjenstand for tilsyn er delt inn i ni hovedområder som omhandler blant annet elevenes læringsutbytte, læringsmiljø, skolemiljø, styring og ledelse.

Hammerhaug trekker også fram kommunens PP-tjeneste som viktig for å lykkes.

Pedagogproblemer

Mens Skedsmo ser ut til å lykkes innenfor grunnskole, sliter kommunen innenfor barnehage, ifølge Kommunebarometeret. Her ligger kommunen i bunnsjiktet, nærmere bestemt på en 379. plass.

Ifølge nøkkeltallene sliter kommunens barnehager med å oppfylle pedagognormene.

– Det er beinhard konkurranse om barnehagepedagoger. Her må vi finne løsninger. Lønn kan bli aktuelt å se nærmere på, men også kompetanseheving og utdanningsløp, sier Hammerhaug.

Ny kommune

Neste år slår Skedsmo seg sammen med Fet og Sørum til storkommunen Lillestrøm. Den nye kommunen vil ha i alt 16.000 barn og unge.

Ifølge Hammerhaug vil mye av det gode arbeidet som allerede er gjort i de tre kommunene, tas med videre.

Tjenesteområdet oppvekst i den nye kommunen vil ha ansvar for skole, barnehage, barnevern og barne- og ungdomshelse. Hammerhaug fortsetter som kommunaldirektør.

På spørsmål om hva som er den største utfordringen for å nå mål, svarer Hammerhaug:

– Tilgang til kompetanse og økonomi. Økonomi er alltid en utfordring, men med god styring og dyktige medarbeidere er det meste mulig å få til.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.