Ordfører Amund Hellesø (Ap) er glad for at Nærøysund bygger to nye idrettshaller, selv om dette bidrar til røde tall i årets budsjett. Foto: Thomas Frigård

Nykommune med gode framtidsutsikter

Nye Nærøysund kommune gjør det godt på Framtidsbarometeret til Kommunal Rapport. Sjekk din kommune her.

Tvangssammenslåingen av Vikna og Nærøy har gjort Nærøysund til landets største havbrukskommune.

Framtidsbarometeret

Barometeret prøver å identifisere hvilke kommuner som har høyest og lavest risiko i kommende fireårsperiode.

Kommunal Rapport har valgt ut til sammen 22 forskjellige indikatorer innen emnene folketall, økonomi og sysselsetting/næringsliv som sammen kan gi et bilde av om kommunen har en høy eller lav risiko hvis det skulle bli brå endringer i økonomien eller samfunnet ellers.

Noen har solid økonomi og vil bli budsjettvinnere framover fordi de har folkevekst – noe som selvsagt også medfører utgifter.

Andre sliter økonomisk og vil få kraftig reduserte inntekter fordi folketallet faller og sysselsettingen er lav.

Hensikten er å gi et bilde på om det er liten eller stor økonomisk risiko for den enkelte kommune de neste årene, målt mot resten av Kommune-Norge.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.