Rådmann i Førde kommune, Ole John Østenstad. Foto: Jostein Vedvik

Derfor topper Førde på Kommunebarometeret

Den sammenslåingsklare kommunen i Sogn og Fjordane leverer gode nøkkeltall tross lavt inntektsnivå.

Slik Kommunal Rapport har satt sammen Kommunebarometeret, er det Førde som i 2018 topper den endelige tabellen.

Kommunen har vært i toppsjiktet de siste fire årene, og er i år knepent foran Røyken, Mandal, Hole og Bærum i kampen om seieren. Men hvorfor er det Førde som topper?

Hovedforklaringen ligger i at kommunen er i eller nær toppen innen de to klart viktigste sektorene: Grunnskole og pleie og omsorg. I tillegg er det en markant forbedring i nøkkeltallene hva gjelder økonomi og kostnadsnivå, i en kommune med et inntektsnivå som ligger noe under landsgjennomsnittet. Dessuten er det bare én sektor hvor Førde havner langt nede på tabellen – sosialtjeneste, som har relativt lav vekt.

Grunnskole: Førde er den kommunen i landet som over tid har lavest andel elever på laveste mestringsnivå på 5. trinn. Også på ungdomsskolen er denne statistikken helt i toppsjiktet. I få kommuner sier så stor andel av elevene at de trives godt på skolen. Andelen lærere med nok studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk har økt betydelig.

Pleie og omsorg: To tredeler av sektoren har bedre nøkkeltall enn for et år siden. Andel ansatte med fagutdanning har vært lav i kommunen, men er nå gjennomsnittlig. Få andre har så god dekning av geriatrisk sykepleier. Mange gamle har et dagtilbud. Hjemmetjeneste settes raskt i gang, og nærmest ingen pasienter på sykehus må bli liggende etter at de er klare for utskrivning.

Økonomi: Driftsmarginen er god, langt bedre enn i 2016 og bedre enn snittet. Disposisjonsfondet vokser, mens gjeldsgraden har gått betydelig ned de to siste årene.

Kostnadsnivå: Førde har klatret betydelig på denne tabellen, fordi kostnadene det siste året har stått i ro når vi justerer for utgiftsbehovet og for lønns- og prisvekst. Skolen er nær de billigste i landet, og i pleie og omsorg har utgiftene falt med nesten 10 prosent på tre år. I barnevernet stoppet veksten i utgiftene endelig opp i fjor, i motsetning til i mange andre kommuner. Men særlig innen kommunehelse ligger Førde fortsatt ganske høyt; 16 prosent over landsgjennomsnittet.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning Kommunal Rapport gjør av landets kommuner, basert på til sammen 152 offentlig tilgjengelige nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Hensikten er å gi beslutningstakere of innbyggere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Ikke alt som er viktig måles, og ikke alt som måles er viktig. Det kan være gode forklaringer på at en kommune kommer dårlig ut, og en god plassering kan skyldes flaks eller tilfeldigheter.

Kommunal Rapport har alt ansvar for vekting av de ulike nøkkeltallene. Grunnskole og pleie og omsorg har en vekt hver på 20 prosent, mens økonomi, barnevern og barnehage er vektet 10 prosent hver. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent.

Det er naturlig at en kommune har noen gode og noen dårlige plasseringer. En kommune med lavt inntektsnivå vil også generelt ha dårligere plasseringer enn en kommune med høye inntekter.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.