Strømming av møtene kan hjelpe innbyggerne til å forstå de kommunale prosessene bedre, mener journalist Tone Holmquist. Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger
Kommentar

Vis møtene på nett!

Alle kommuner bør pålegges å vise kommunestyremøtene sine på nett. Møtene bør kunne ses direkte og i opptak, og enkeltsaker bør kunne deles i sosiale medier og på e-post.

Kommunestyre-TV vil aldri samle hele bygda foran PC-en, men kan gi flere innbyggere muligheten til å følge med på debattene.

Det trengs bedre opplysning om de politiske prosessene i kommunene. Da må innbyggerne i alle kommuner kunne følge med på det som skjer i lokalpolitikken. Ett ledd i dette kan være å få alle kommuner til direktesende, eller strømme, møtene på kommunens nett- og Facebook-side og lagre opptakene slik at man kan se dem når det passer.

En del kommuner strømmer kommunestyremøtene i dag. En undersøkelse Kommunal Rapport gjorde i 2017, viste at 25 prosent gjør det hver gang. 44 prosent strømmer aldri, resten av og til. Formannskapsmøter er det 93 prosent som aldri strømmer.

En del kommuner har også et godt system slik at man kan se møtene i ettertid, og med lenker til sakspapirene.

Oslo kommune viser for eksempel også spørsmål til byrådet fra bystyrerepresentanter på Facebook. Det gir ytterligere oppmerksomhet, og det er bra.

Slike tjenester er særlig viktig i kommuner som dekkes lite av lokale medier. I vår undersøkelse fra 2017, oppga 15 prosent av kommunene at de så godt som aldri har mediebesøk på kommunestyremøtene. Det er over 60 kommuner. 21 prosent, eller godt over 80 kommuner, svarte at mediene stikker innom rundt halvparten av kommunestyremøtene.

Alle svarte at dette var helt annerledes for fire–fem år siden. Da var lokalmedienes interesse for kommunale møter større – og i «gamle dager» var de alltid til stede.

Kommunen har informasjonsplikt. Det betyr at den aktivt skal informere om det som skjer i den kommunale organisasjonen. Forslaget til ny kommunelov inneholder en bestemmelse om at det skal bli en plikt å legge til rette for tilgang til informasjon for alle. Klarspråk blir nevnt som et middel for å nå fram. Video og strømming er en annen måte å tilrettelegge for innsyn i politiske prosesser på.

Det er flere ferske eksempler på at innbyggerne ikke klarer å følge med på saksgangen i kommunen. Protester og innspill kommer etter at vedtak er gjort. Det gjelder for eksempel sammenslåingen mellom Flora og Vågsøy til Kinn kommune. Vedtak er gjort i kommunestyrene og på Stortinget. Tre måneder etter vedtaket våkner folket i Vågsøy og begynner å protestere. Hvor var folk da kommunestyret behandlet saken?

Flere kommuner må få assistanse til strømme de politiske møtene. Det bør lages eller kjøpes standard programvare som alle kan bruke, og opplæring må gis. KS og Kommunaldepartementet bør samarbeide om en teknisk løsning som gjør kommunale møter tilgjengelige for alle.

I tillegg til at møtene strømmes og opptakene lagres, bør hver sak som blir behandlet, kunne deles i sosiale medier og på e-post. Det bør også være mulig å legge inn kommentarer og spørsmål til debattene man har sett.

Kommunestyre-TV vil aldri samle hele bygda eller byen foran PC-en. Men det kan gi flere innbyggere muligheten til å følge med på debatter om sitt nærmiljø når det passer dem å se det.

Forhåpentlig kan strømming av møtene hjelpe innbyggerne til å forstå kommunale prosesser bedre slik at de kan komme med sine protester og fakkeltog før vedtakene fattes.