Mange kommuner involverer innbyggerne gjennom folkemøter for å få deres meninger om ulike saker. Bildet er fra et folkemøte i Jevnaker i 2017.

Mange kommuner involverer innbyggerne gjennom folkemøter for å få deres meninger om ulike saker. Bildet er fra et folkemøte i Jevnaker i 2017.

Foto: Joakim S. Enger
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Tid for demokratisk innovasjon

Vi trenger mer demokratisk innovasjon, kanskje mer pizza, hvis folkestyret skal makte å ta vanskelige valg og samtidig ha innbyggerne med på laget.

Kan gratis pizza styrke lokaldemokratiet? Gratis servering kan kanskje hjelpe når kommunen vil vite hva innbyggerne mener. 

Det var Suldal kommune som inviterte på pizza som et ledd i arbeidet med å utvide lokaldemokratiet, leser jeg i rapporten Evaluering av lokaldemokratitiltak i foregangskommuner.