Den nye regjeringen og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) snakker pent om lokaldemokrati. Med et frikommuneforsøk kan den få kraft bak arbeidet med å redusere unødig statlig styring, mener Agnar Kaarbø.

Den nye regjeringen og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) snakker pent om lokaldemokrati. Med et frikommuneforsøk kan den få kraft bak arbeidet med å redusere unødig statlig styring, mener Agnar Kaarbø.

Foto: Tore Kristiansen / VG
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Slipp kommunene fri!

Hvis regjeringen mener alvor med å gi større frihet til kommunale og regionale myndigheter, kan den sette i gang et frikommuneforsøk.

I Hurdalsplattformen står det at: «Det er kommunene selv som er best i stand til å vurdere hva som trengs mest i deres kommune. Det kommunale selvstyret gir rom for skreddersydde løsninger for hvert enkelt lokalsamfunn.»

En gjenganger i budskapet fra kommunedirektørene er ønsket om mer lokal handlefrihet.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.