Få lokalpolitikere står opp mot nasjonale ambisjoner på vegne av kommunene, og minner om formålet med kommuneloven; et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse, mener Agnar Kaarbø.

Få lokalpolitikere står opp mot nasjonale ambisjoner på vegne av kommunene, og minner om formålet med kommuneloven; et sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse, mener Agnar Kaarbø.

Illustrasjonsfoto: Leif Arne Holme
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Presset selvstyre trenger hjelp

Det trengs en ny maktutredning og en ny lokaldemokratikommisjon for å redde det lokale selvstyret fra statlig overkjøring.

Før jul tok jeg til orde for at regjering og storting burde benytte utredningen fra generalistkommuneutvalget til å reise en debatt om hvile forutsetninger kommunene har for å håndtere oppgaver og utfordringer.

Dagens situasjon peker mot ytterligere forvitring av lokaldemokratiet.