Jon M. Hippe og 
Storebrand har fått laget en rapport som viser at kommunene har mye å spare på driften – kanskje også utgifter til pensjon?


Jon M. Hippe og 
Storebrand har fått laget en rapport som viser at kommunene har mye å spare på driften – kanskje også utgifter til pensjon?Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Posisjonerer seg i pensjonskampen

Hvem er mest effektiv i Kommune-Norge? Med ny rapport posisjonerer Storebrand seg sterkere som pensjonsleverandør.

Storebrand livsforsikringhar fått Agenda Kaupang til å finne ut hvilke kommuner som styres best. Hvem får mest og best mulig tjenester for pengene og har samtidig sunne finanser?

Svaret kom da rapporten ble lansert på et webinar torsdag, og det er Gjerdrum – fulgt av Sandefjord, Lier og Hole. De skårer best på kombinasjonen lave kostnader, god tjenestekvalitet og gode finanser. For å måle tjenestekvalitet har Agenda Kaupang brukt Kommunal Rapports kommunebarometer.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.