Terje Søviknes (Frp) er ordfører i Bjørnafjorden og medlem av fylkesutvalget i Vestland. Det gir ham dobbelt godtgjøring, noe han nå kritiseres for.

Terje Søviknes (Frp) er ordfører i Bjørnafjorden og medlem av fylkesutvalget i Vestland. Det gir ham dobbelt godtgjøring, noe han nå kritiseres for. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Politikerne må selv si nei til dobbelt godtgjøring

Dobbel godtgjøring for verv, slik som for eksempel ordfører Terje Søviknes (Frp) får, svekker tilliten til politikerne. Det er også i strid med et forslag som KS har stilt seg bak.

Hva er en rimelig godtgjøring for politikere? Det er et beløp som ikke er så lavt at det forhindrer noen fra å påta seg vervet som folkevalgt. Det er heller ikke så høyt at pengene frister mer enn muligheten til å drive gjennom politiske endringer.

Kommuner og fylkeskommuner som vedtar godtgjøringer, må forstå signaleffekten.