Torsdag åpner statsminister og partileder Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets landsmøte. En av de viktige sakene ved landsmøtet er å vedta resolusjoner som kan brukes i den politiske debatten som venter fram mot valget.

Torsdag åpner statsminister og partileder Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiets landsmøte. En av de viktige sakene ved landsmøtet er å vedta resolusjoner som kan brukes i den politiske debatten som venter fram mot valget.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Obs! Det skal diskuteres politikk på Aps landsmøte

Personkabaler har dominert debatten foran Arbeiderpartiets landsmøte. Men det skal også diskuteres saker. Energi og fattigdom er noe av det som engasjerer lokalpolitikerne.

Landsmøter karakteriseres ofte som politiske verksteder. Noen ganger fører det politiske ordskiftet til ny politikk og begeistring blant partiets tillitsvalgte. Andre ganger er det partiledelsen som påføres vedtak den ikke ønsker. 

En av de viktigste sakene dette landsmøtet, ved siden av minst mulig støy om lederkabalen, er å vedta resolusjoner som kan brukes i den politiske debatten som venter fram mot valget.