Fredrikstad har lenge diskutert hvordan kommunen skal engasjere ungdom og unge voksne i politikk og valg. Ved de siste valgene har kommunen hatt egne demokratiguider i sving for å informere om stemmegivning.

Fredrikstad har lenge diskutert hvordan kommunen skal engasjere ungdom og unge voksne i politikk og valg. Ved de siste valgene har kommunen hatt egne demokratiguider i sving for å informere om stemmegivning.

Foto: Britt Glosvik
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommuner på jobb for demokratiet

Demokratiet er under angrep. Look to Fredrikstad. Der var egne demokratiguider i sving for å øke interessen for de siste valgene.

La oss ta det selvfølgelige, men like fullt viktigste, først. Demokratiet fungerer ikke etter hensikten hvis borgerne ikke bryr seg og har tillit til at engasjementet har effekt og gir mening for hverdagen deres.

For at stemmeretten skal bli brukt, må noen praktiske og mentale forhold være på plass.