Ulike sikringstiltak i forbindelse med flom er noe av det kommunene må sørge for. Bildet viser Helge Aandstad, gårdbruker og styreleder for Sparbysund Balnes flomverk i Åsnes, som sjekker pumper ved flomverket mot Glomma.

Ulike sikringstiltak i forbindelse med flom er noe av det kommunene må sørge for. Bildet viser Helge Aandstad, gårdbruker og styreleder for Sparbysund Balnes flomverk i Åsnes, som sjekker pumper ved flomverket mot Glomma.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Kommunale klimaambisjoner

Tre FN-rapporter skjerper kravene til kommunenes klimainnsats. Men også til hvilke krav Stortinget skal stille til kommunene på området.

For ett år siden behandlet Stortinget Solberg-regjeringens klimaplan for 2021-2030. Jeg har funnet fram komiteinnstillingen. Der ble det fremmet mange interessante forslag om hva kommunene kan og bør gjøre på området. Spesielt var det daværende opposisjonspartiet Arbeiderpartiet på offensiven. Ofte i samarbeid med SV og MDG.

Kommunesektoren er i gang, men vil fortsatt trenge drahjelp fra staten