Mandal og kommunens siste ordfører Alf Erik Andersen (Frp) topper fortsatt Kommunebarometeret 2020, men åtte nye kommuner har gått inn blant de 30 beste.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar

Kommunal Rapport beklager feil i Kommunebarometeret

Kommunal Rapport har dessverre – men også heldigvis – funnet enkelte feil i Kommunebarometeret.

Arbeidet med å ta den gamle versjonen av Kommunebarometeret over i en framtidsrettet løsning har vært hektisk og komplisert – ikke minst gjelder dette tilretteleggingen for ny kommunestruktur. Beklageligvis har det oppstått feil i overgangen fra gammelt til nytt system for å sammenligne landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer.

Åpenhet og kontrollerbarhet er avgjørende.

Det positive er at feilene er avdekket og rettet, takket være innspill fra oppmerksomme brukere, som har benyttet åpenheten om metode og utregning av nøkkeltall, som kjennetegner det nye kommunebarometeret. Dette skal vi komme tilbake til, men først til hva tabbene består i og hvilken effekt de har gitt.

Nøkkeltallene regnes ut på grunnlag av formler som vi har publisert nettopp for å få flere kritiske blikk på metoden vår. Karaktersettingen baserer seg på nøkkeltallene, og styres etter individuelle regelsett.

Kommunal Rapport har sirklet inn et antall nøkkeltall der karaktersettingen gikk galt under sommerens publisering. Karakterskalaen ble faktisk snudd her, på grunn av en feilfigurasjon. Nå har vi rettet dette én gang for alle. Selvsagt burde vi sett det før publisering. Vår korrekturlesing var utilstrekkelig.

Uhellet har rammet nøkkeltall som i vekt utgjør til sammen rundt 5 prosent av hele Kommunebarometeret. Ettersom marginene er svært små i toppsjiktet, kan selv relativt små korreksjoner ha effekt på totalrangeringen av de øverste kommunene.

Mandal troner fortsatt på førsteplass. Men for kommunene som fulgte hakk i hæl, førte korreksjonen til at rekkefølgen ble endret. Kristiansand og Oppegård følger nå på plassene rett under toppen, mens Tønsberg og Lier havner like nedenfor pallen.

Kommunal Rapport publiserer nå den reviderte tabellen, der åtte nye kommuner kommer inn blant de 30 beste og åtte går ut. Et nytt, komplett sett med PDF-filer skal produseres i løpet av kort tid.

Vi beklager sterkt at feilen ikke ble fanget opp og at feil er blitt publisert.

Ved å publisere det detaljerte grunnlaget for nøkkeltall-utregningen håpet vi altså å få nyttige tilbakemeldinger og korreksjoner. Det er riktig å si at vi fikk svar på tiltale. Likevel mener vi fortsatt – om mulig enda sterkere – at åpenhet og kontrollerbarhet er avgjørende i journalistikken. Hensikten med barometeret er tross alt å gi beslutningstakere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Oversikten skal selvsagt være korrekt.

Det er smertefullt å begå feil. I det lange løp er vi likevel overbevist om at den samme åpenheten fører til mer robuste journalistiske produkter med høy tillit blant mottakerne.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.