Her mottar ordfører Sture Pedersen prisen som Årets kommuneprofil 2020.

Her mottar ordfører Sture Pedersen prisen som Årets kommuneprofil 2020.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Klar for ny jakt på Årets kommuneprofil

Hvilke kommunale ledere har utmerket seg utenom det vanlige? Er årets kommuneprofil en koronahelt eller har vinneren markert seg på et helt annet område?

2021 går mot slutten. Det har vært et turbulent og innholdsrikt år for Kommune-Norge. Pandemien har også i år satt sitt preg på kommunal virksomhet. Tiden for de mest inngripende nasjonale koronatiltakene er foreløpig over, men den lokale pandemiberedskapen er virksom.

Vil Årets kommuneprofil være en kommunal leder – en ordfører, kommunedirektør eller kommuneoverlege – som har markert seg på dette området? De har hatt en ekstraordinær oppgave med å lede både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet gjennom turbulente tider.

Pandemien har stilt krav om smittevern, testing, sporing og vaksineorganisering i alle kommuner. Staten har stilt opp med økonomiske midler og bistått via statsforvalter, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Men det er uten tvil lagt ned en formidabel innsats av mange.

Utfordringen kan bli å finne den som har utmerket seg med et lederskap utenom det vanlige, som det heter i kriteriene.

Men Årets kommuneprofil kan også bli noen helt andre personer. I fjor ble det ordfører Sture Pedersen i Bø i Vesterålen. Han satte i gang en debatt om bruk av skattesystemet for å tiltrekke seg innbyggere. Hvilke kommunale ledere, administrative eller folkevalgte, har markert seg i det offentlige ordskiftet i år?

I kriteriene for kommuneprofilen heter det at kandidater også kan være noen som har taklet en vanskelig situasjon godt. Flere kommuner har i år vært rammet av uventede og dramatiske hendelser av en annen karakter enn pandemi. Slikt setter også lokal beredskap og lokalt lederskap på prøve.

Både den interne organiseringen og den eksterne kommunikasjonen må fungere når krisen er et faktum og mediene kommer. De personlige lederegenskapene betyr noe da, selv om mye også henger på at beredskapsplaner er på plass og har vært testet. Også det er et lederansvar.

Alle kommunale ledere og lokalpolitikere vet at utfordringene som ligger foran sektoren er store og sammensatte. De store velferdsoppgavene skal løses, samtidig endrer demografien seg og kampen om arbeidskraften tilspisses. Det handler om å møte klimaendringer og redusere klimagassutslipp. Og om å utvikle gode lokalsamfunn og et lokaldemokrati som fungerer.

Stikkord for dette arbeidet er å ta i bruk teknologi og digitale løsninger, om å få til en effektiv og faglig god organisering av arbeidsoppgaver, legge til rette for samspill og samskaping med andre aktører eller reise debatter og diskusjoner.

Jeg leser og hører stadig om digitalisering, innovasjon, omstilling, utvikling og endring. Dette er store begreper. De kan lett bli luftige og uforpliktende. Men noen mennesker leder an i prosesser og utviklingsløp som gjør dette til relevante og konkrete tiltak.

I redaksjonen er vi stadig på jakt etter disse menneskene som ikke vekker de store overskriftene.

Pandemien har endret mye i hverdagen vår. Noen er raskere til å se at endring gir muligheter. Det kan handle om nyorganisering av arbeidslivet på grunn av hjemmekontor, fjernarbeidsplasser og digital organisering. Eller det kan være noe helt annet.

Pandemien har endret mye i hverdagen. Noen er raskere til å se at endring gir muligheter. Det kan handle om nyorganisering av arbeidslivet på grunn av hjemmekontor, fjernarbeidsplasser og digital organisering. Eller det kan være noe helt annet.

Hvilke kommunale ledere eller folkevalgte – foreløpig ukjent for de fleste – fortjener den oppmerksomheten som ligger i å bli nominert til Årets kommuneprofil?

Formålet med Årets kommuneprofil er ikke utelukkende å kåre en vinner, selv om Kommunal Rapports brukere gjør det til slutt. Dette er en anledning til å presentere administrative og politiske ledere som har markert seg og som fortjener oppmerksomhet fra omverdenen.

Gjennom nomineringen og denne årlige kåringen vil Kommunal Rapport løfte fram kandidater som representerer mangfoldet av aktiviteter i sektoren.

Vi håper derfor at du som bruker av Kommunal Rapport ser deg rundt for å finne kandidater som har utvist lederskap utenom det vanlige. Kandidatene må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Foreslå Årets kommuneprofil 2021

 • Med Årets kommuneprofil ønsker Kommunal Rapport å gi spesiell oppmerksomhet til det positive som skjer i kommunesektoren – og til lederne som står i spissen for dette.
 • Alle kan foreslå en eller flere kandidater. Skriv en kort og konkret begrunnelse.
 • Send den til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no innen 18. november.
 • Dette er kriteriene:
 • «Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.
 • Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.
 • Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.»
 • Dette skjer videre:
 • 2. desember: Åtte finalister presenteres i Kommunal Rapports ukeavis og nettavis. Disse er valgt ut av juryen.
 • 2. desember–8. desember: Telefonstemming som er åpen for alle.
 • 9. desember: Vinneren offentliggjøres i Kommunal Rapports nettavis.
 • Uke 50: Prisutdeling.
 • Vinneren får en tegning av Kommunal Rapports tegner Sven Tveit og blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2022.