Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) gjestet mandag Lokalsamfunnskonferansen, blant annet for å snakke om arbeidet med å revidere inntektssystemet.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) gjestet mandag Lokalsamfunnskonferansen, blant annet for å snakke om arbeidet med å revidere inntektssystemet.

Foto: Agnar Kaarbø
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Inntektssystemet: Småkommuner mobiliserer

Kampen om utformingen av inntektssystemet er for alvor i gang. Denne uka startet med at små kommuner med lave skatteinntekter fikk presentert sin sak.