Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en moderne infrastruktur med gode veier og samferdselsløsninger tilpasset de krav som samfunnet krever.

Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en moderne infrastruktur med gode veier og samferdselsløsninger tilpasset de krav som samfunnet krever.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Innbyggerne fortjener bedre

Næringslivet og innbyggerne lider under fylkeskommunenes mangel på evne til å vedlikeholde veiene, samt manglende prioritering av hurtigbåt, ferje og buss.

En overføring av ansvaret for regionale flyruter til fylkeskommunen er stoppet og ansvaret for fiskerihavnene må også stoppes.

På vei til Tinget

Kommunal Rapport har invitert kommune- og fylkespolitikere med sjanse til stortingsplass ved valget til å skrive gjestekommentarer.

Skribent denne uka: Dagfinn Olsen (Frp)

Kommunestyrerepresentant i Lødingen og fylkestingsrepresentant i Nordland.

Fylkeskommunenes mangel på vedlikehold av veiene er et klart bevis på hvorfor de ikke bør tilføres nye oppgaver innenfor samferdselsløsninger, men kanskje heller miste oppgaver.

Viktige samferdselstilbud for innbyggerne slik som hurtigbåt ferje og buss bygges ned og fordyres.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av et dårlig veinett er enorme.

Samferdsel handler om løsninger for en effektiv kommunikasjon på alle områder.

Det er en offentlig oppgave å sørge for at landet til enhver tid har en moderne infrastruktur med gode veier og samferdselsløsninger tilpasset de krav som samfunnet krever.

Målet må være at næringslivet og befolkningen skal ha kostnadseffektive og trygge kommunikasjonsårer.

Ferger er en viktig del av veinettet ute i distriktene, og kostnadene er en betydelig utgiftspost for folk og næringsliv. Frp har over mange år ment at ferjer er en del av veien og bør derfor være kostnadsfritt, ferjebilletten er intet annet enn bompenger for kystens innbyggere.

Lavere transportkostnader til markedet ute i verden vil gi større vekst og verdiskaping hos bedriftene ute i distriktene, og flere turister gir større verdiskapning hos reiselivsbedriftene i distriktene.

Nordland er et langstrakt fylke hvor befolkningen og næringslivet er spredt over store avstander.

Langs alle fylkesveiene ligger det bedrifter, svært mange av disse bedriftene eksporterer varer ut i verden. Dette krever at veinettet er konstruert slik at befolkningen og varer kan transporteres raskt, og til lavest mulig kostnad.

De samfunnsøkonomiske konsekvensene av et dårlig veinett er enorme. Det må derfor satses på en markant bedring av veinettet i fylkene, etterslepet i Nordland er nå på ca. 10 milliarder kroner.

I forbindelse arbeidet med revidert nasjonalbudsjett ble gratis ferjer løftet fram. Frp kan ikke lengre akseptere de «bompengene» som kystens befolkning må betale.

Fremskrittspartiet kan heller ikke lenger aksepterer fylkeskommunenes manglende evne til å prioritere vedlikehold av fylkesveiene, og derfor må viktige næringsveier overføres til staten.

Nordland fylkeskommune er blitt en bremsekloss for utviklingen og bolysten i Nordland, folketallet går ned og grep må tas for å snu utviklingen.

Det finnes ikke et eneste godt argument for at fylkeskommunen ikke bør legges ned. Dette har Fremskrittspartiet hevdet i mange år og dette er fortsatt en viktig sak for oss.

Fylkeskommunen er et fordyrende ledd i den offentlige forvaltningen, og vårt mål er mer effektivitet, med et bedre resultat for innbyggerne i landet.