Budskapet fra  kommunedirektøre Georg Smedhus er representativt: – Statlige myndigheter må slutte å pålegge kommunene oppgaver som det ikke er realistisk at kan løses på en god måte innen de rammene det er mulig å gi oss. Det skaper politikerforakt.

Budskapet fra  kommunedirektøre Georg Smedhus er representativt: – Statlige myndigheter må slutte å pålegge kommunene oppgaver som det ikke er realistisk at kan løses på en god måte innen de rammene det er mulig å gi oss. Det skaper politikerforakt. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Hvorfor ikke slippe kommunene fri?

Hvilket budskap har kommunedirektører og lokalpolitikere til kommunalministeren? Mer lokalt armslag og mindre styring, er noe.

Før sommeren intervjuet jeg kommunedirektører som akkurat hadde tiltrådt stillingen. Ett av de faste spørsmålene var hvilket budskap de hadde hvis kommunalministeren kom på besøk.

Hva ville du gjort hvis du fikk være kommunalminister?