Alfred Bjørlo (V), nå ordfører i Stad kommune, mottok prisen som Årets kommuneprofil 2019.


Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Årets koronaprofil 2020?

Nei, Årets kommuneprofil skal ikke bli en ren koronapris i 2020. Men den krevende krisen har fått fram det beste i mange kommunale ledere.

Det ekstreme koronaåret 2020 nærmer seg slutten. Akkurat nå er viruset som begynte å spre seg i Norge i mars, på en ny bølgetopp. Noen krystallkule er ikke nødvendig for å se at koronakrisen vil fortsette inn i 2021. En vaksine vil ikke være tilgjengelig for alle på en god stund.

Helsetjenesten i kommunene har kjempet i frontlinjen mot viruset fra første stund. Etter at den nasjonale smittebølgen ble slått ned før sommeren, har kommunene hatt en sentral rolle i den nasjonale TISK-strategien: Lokale utbrudd skal slås raskt ned med testing, isolering, smittesporing og karantene.

I mars ble Norge stengt med de strengeste smitteverntiltakene noensinne. Det lammet økonomien og samfunnet, og stilte også kommunene på store prøver. Krisen ga svar på om deres styringssystemer og beredskapsplaner tålte møtet med virkeligheten. Kommunene med gode planer, som var øvd på og oppdatert, taklet krisen best.

Barnehager og skoler ble stengt, pleie og omsorg måtte være smittesikker, kollektivtransporten stoppet opp, lokalt næringsliv ropte om hjelp. Alle møter med innbyggerne, ansatte og politikere ble vanskeligere, og mye måtte skje digitalt.

Kommunene har en sentral rolle i den nasjonale beredskapen, et stort ansvar for viktige nasjonale velferdstjenester og styres gjennom lokaldemokratiet. Det norske forvaltningssystemet, med en balanse mellom nasjonal og lokal myndighet, har bidratt sterkt til at Norge har håndtert koronakrisen bedre enn mange andre land. Så skal vi ikke bare slå oss på brystet, for det er blitt gjort feil også, både nasjonalt og lokalt.

I dette usedvanlige koronaåret jakter vi på ledere som har utmerket seg spesielt. Koronakrisen har krevd mye av alle ansatte, men den har ikke minst satt kommunale beslutningstakere på store prøver. Den har krevd at noen står opp som ledere – for å finne nye løsninger, ta de rette beslutningene til rett tid og få med ansatte og innbyggere på den store dugnaden.

I kåringen av Årets kommuneprofil er vi ute etter disse politiske, administrative og faglige lederne. Vi ber som vanlig leserne om hjelp til å finne de beste kandidatene.

De finnes på de fleste områder i kommunen. På tvers av virksomhetene tvang koronakrisens krav til avstand og isolering fram en digital revolusjon. Den var tydeligst i skolen, hvor digital undervisning på få dager tok kvantesprang. Grunnlaget var lagt med bredbånd, utstyr og opplæring. Krisen ga en dytt og utløste potensialet. Noen steder mer enn andre – herfra vil vi ha kandidater til denne prisen.

Møter i kommunestyrer og andre folkevalgte organer er blitt digitale. Mange har dessverre vært lukket, men flere kommuner har brukt mulighetene til å gjøre flere politiske møter digitalt tilgjengelige for innbyggerne og bidratt til å utvikle lokaldemokratiet.

På vei ut av krisen kan kommunene bidra til å få hjulene i gang i private bedrifter, som innkjøpere og næringsutviklere. Koronakrisen kan brukes til å sette fart på det grønne skiftet som er nødvendig for å løse den enda større klimakrisen. Hvem har gjort en spesiell klimainnsats i år?

Men Kommuneprofilen 2020 skal altså ikke være en ren koronapris. Parallelt med krisen, har kommunenes drift og utvikling gått videre. Her finnes det også, som alltid, gode kandidater. Les mer om kåringen under, og send oss ditt forslag til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no innen 12. november.

Foreslå Årets kommuneprofil 2020

Kommunal Rapport inviterer for 13. gang leserne til å kåre Årets kommuneprofil.

Alle kan foreslå en eller flere kandidater. Skriv en kort og konkret begrunnelse for din kandidat og sende til kommuneprofilen@kommunal-rapport.no innen 12. november.

Med Årets kommuneprofil ønsker Kommunal Rapport å gi spesiell oppmerksomhet til det positive som skjer i kommunesektoren – og lederne som står i spissen for dette.

Dette er kriteriene:

«Prisen kan gå til politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år.

Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet.

Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.»

Håndteringen av koronakrisen har stilt også kommunene på store prøver i 2020, og krevd lederskap utenom det vanlige. Vi forventer at det finnes mange kandidater her, innenfor ulike deler av kommunens virksomhet. Men det er åpent for å løfte fram innsats på alle områder.

Dette skjer videre:

26. november: Åtte finalister presenteres i Kommunal Rapports ukeavis og nettavis, valgt ut av en jury i vår redaksjon.

26. november–3. desember: Telefonavstemning som er åpen for alle.

4. desember: Vinneren offentliggjøres i Kommunal Rapports nettavis.

Uke 50: Prisutdeling i vinnerens hjemkommune.

17. desember: Intervju med vinneren i Kommunal Rapports ukeavis.

Vinneren får en karikaturtegning av Kommunal Rapports tegner Sven Tveit og blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2021.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.