Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) signaliserte før jul at inntektssystemet skal utjevne forskjellene.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) signaliserte før jul at inntektssystemet skal utjevne forskjellene. 

Foto: Terje Lien
Kommentar
Kommentarer gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

2024 blir året for debatt om inntektssystemet og samhandling

2024 blir året for revidering av inntektssystemet for kommunesektoren. Ingen vil få det helt som de vil.

Året vi går inn, byr på en rekke store saker for kommunesektoren. Både samhandlingsreformen og inntektssystemet skal forbedres. En ny nasjonal transportplan kommer. Tariffoppgjøret blir vanskelig og bosetting og integrering av flyktninger vil utfordre.

Klimaspørsmålet vil også i år merkes. De siste dagenes nedbørsmengder i deler av Norge har vært en påminnelse om behovet for lokal beredskap når været blir vrangt.