Sju havner i Oslofjorden med miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF i spissen fikk i fjor 2,4 millioner kroner i støtte til å utvikle klimavennlige havneløsninger. I år søker Oslo kommune om tilsammen 65 millioner kroner fordelt på 35 ulike prosjekter.

Sju havner i Oslofjorden med miljøsjef Heidi Neilson i Oslo Havn KF i spissen fikk i fjor 2,4 millioner kroner i støtte til å utvikle klimavennlige havneløsninger. I år søker Oslo kommune om tilsammen 65 millioner kroner fordelt på 35 ulike prosjekter.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Massiv interesse for Klimasats-støtte

136 kommuner og fylker har søkt om totalt 321 millioner kroner i klimasats-støtte. Potten er på 100 millioner kroner. Se hvem som har søkt her.

Det har kommet 14 nye kommunenavn i søkerbunken på Klimasats-støtte, melder Miljødirektoratet.

Longyearbyen lokalstyre på Svalbard søker for første gang i år. Lokalstyret har søkt om cirka 1,5 millioner kroner fordelt på tre søknader. Én av søknadene handler om klimavennlig rehabilitering av Svalbardhallen. En annen om mulighet for ladning av elbiler.

Du kan se en oversikt over søkerne nederst i artikkelen.

Årets søknadsbunke viser at kommunene ønsker å satse mer på gjenbruk, og sirkulær økonomi er populært blant søkerne. Ordningen ble opprettet i 2016 og har støttet over 1.300 prosjekter med mer enn én milliard kroner.

– Kommunene kan påvirke utslippene av klimagasser og er viktige i omstillingen framover. Det finnes mange ulike grep for å redusere utslipp og alle kommuner er forskjellige. Klimasats gir kommunene drahjelp i dette arbeidet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

For 2021 er det satt av 100 millioner kroner i statsbudsjettet til Klimasats for kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har regjeringen bevilget 80 millioner kroner til støtte til hurtigbåter i fylkeskommunale samband.

Miljødirektoratet behandler søknadene fram mot sommeren. Det vil trolig være klart i løpet av juni hvem som får støtte.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.