- Innkjøp av konsulentbistand er ett eksempel på beslutninger som skulle vært tatt i offentlig møte med protokoll, sier ordfører Astrid Hilde (Ap). Akrivfoto: Magnus K. Bjørke

Vurderer å boikotte samarbeidsmøter

Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne vurderer å boikotte uformelle samarbeidsmøter mellom politikere og administrasjon, fordi hun mener de er ulovlige.  

Ordføreren mener møtevirksomheten som ble dratt i gang i hennes sykefravær i fjor høst, er i strid med kommuneloven. Hun har innhentet en vurdering fra Agder kommunerevisjon, og saken ble behandlet både i formannskap og kommunestyre denne uken. Hensikten var å få avklart hvordan samhandlingen mellom politikere og administrasjon skal foregå framover. 

Revisjonen gjør rede for regelverk og lovtolkning, men overlater til Søgne kommune selv å avgjøre om deres møtevirksomhet faller inn under kommuneloven. Den gir imidlertid klare føringer, blant annet med følgende uttalelse:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.