Varsleren i Hemsedal mener tingrettens dom er mangelfull på flere områder. Hun anker dommen til lagmannsretten.

Varsleren i Hemsedal mener tingrettens dom er mangelfull på flere områder. Hun anker dommen til lagmannsretten.

Foto: Joakim Enger

Varsler fikk medhold om gjengjeldelse: Anker dommen til lagmannsretten

Dommen om at Hemsedal kommune har gjengjeldt en varsler ble ikke anket av kommunen. Nå har varsleren valgt å anke saken til lagmannsretten.

– Vi registrer at det har kommet inn en anke, men vi har ikke rukket å vurdere noe mer rundt saken. Ideelt sett ønsket ikke vi en ny rettsrunde og at vi nå kunne se framover, men vi må forholde oss til at motparten anker, sier ordfører Pål Rørby (Sp) i Hemsedal.

Fakta

  • En tidligere lærer saksøkte Hemsedal kommune for ulovlig gjengjeldelse som følge av at læreren varslet om kritikkverdige forhold i oppvekstsektoren.
  • Læreren krevde oppreisning og menerstatning på grunn av påført lidelse og tapt arbeidsfortjeneste som følge av gjengjeldelsen.
  • Saken gikk for Buskerud tingrett i midten av september.
  • Kommunen ble dømt for å ha gjengjeldt varsleren med bekymringsmelding til barnevernet mot hennes tre barn.
  • Kommunen ønsket ikke å anke dommen.