Svein Ludvigsen er i Nord-Troms tingrett dømt for å ha misbrukt fylkesmannsstillingen til å skaffe seg seksuell omgang. Tegning: Ane Hem / NTB scanpix

Svein Ludvigsen dømt til fem års fengsel – anker dommen

Tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen (72) er dømt til fem års fengsel for å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg sex med tre unge menn.

Dommen i Nord-Troms tingrett falt torsdag formiddag, drøyt tre uker etter at tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen satte retten og spurte den tidligere høyt betrodde Høyre-politikeren om hvordan han stilte seg til anklagene.

– Ludvigsen reagerer med stor overraskelse og skuffelse. Han kommer til å anke dommen, både over skyldspørsmålet og lovanvendelsen, sier Ludvigsens forsvarer, advokat Kai Vaag til NTB.

Den tidligere statsråden og fylkesmannen er funnet skyldig etter alle de fire punktene i tiltalen – som beskriver hvordan han misbrukte sin posisjon overfor tre fornærmede til å skaffe seg seksuell omgang. Vaag er kritisk til at retten mener lovens krav til misbruk av overmaktsstilling er innfridd, og mener domstolen har forstått loven feil.

– Jeg mener det kreves mer enn at man har hatt en posisjon tidligere eller en posisjon som ikke har noen direkte forankring til de enkelte fornærmede, sier han.

Løy for politiet

Ludvigsen nektet kategorisk for å ha gjort noe straffbart da han forklarte seg for retten, men vedgikk å ha løyet i gjentatte politiavhør om sin kontakt med en av de fornærmede i saken. Selv om han i retten også erkjente å ha hatt sex med den nå 25 år gamle mannen, benekter han at den seksuelle omgangen fant sted som følge av at han misbrukte sin maktposisjon overfor fornærmede. Han hevdet også at de to kun hadde hatt seksuell kontakt tre ganger og først etter at han hadde gått av som fylkesmann.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo la ned påstand om at Ludvigsen dømmes til fem år og seks måneders fengsel.

Ludvigsen må betale oppreisning og menerstatning på til sammen 473.000 kroner til 25-åringen. De to andre fornærmede er tilkjent 120.000 og 150.000 kroner i oppreisning.

Tiltalt for misbruk

Alle de tre fornærmede kom til Norge som asylsøkere, og de var spesielt sårbare nettopp av den grunn, ifølge aktoratet.

De har fortalt, tilsynelatende helt uavhengig av hverandre, om hvordan den daværende fylkesmannen tilnærmet seg dem, viste interesse og omsorg for dem – og at han tok initiativ til intim kontakt. De forklarte at han hadde gitt uttrykk for at han kunne hjelpe dem med å få opphold, bolig og statsborgerskap i Norge – og at han hadde så høyt plasserte og mektige venner at han kunne ta fra dem disse godene hvis de ikke gjorde som han sa.

Erkjenner sex med fornærmet

Den 25 år gamle mannen som er fornærmet i tiltalens to hovedpunkter, hevder han mellom 2011 og 2017 ble utsatt for press fra Ludvigsen, som resulterte i et stort antall tilfeller av seksuell omgang over en seksårsperiode. Han håpet den tidligere fylkesmannen skulle «fikse livet» hans som motytelse for den angivelig ufrivillige seksuelle omgangen – og hevdet at Ludvigsen etter hvert etablerte et kontrollregime for å forsikre seg om at forholdet deres ikke ble avslørt.

Dette er mannen Ludvigsen har erkjent å ha hatt en begrenset seksuell kontakt med.

Ludvigsen: – De lyver

Når det gjelder de to øvrige fornærmede, en 34 år gammel mann som kom i kontakt med Ludvigsen som ung asylsøker og en 26-åring som hadde kontakt med Ludvigsen flere ganger som beboer på institusjoner i Troms, avviser Ludvigsen anklagene.

– Han lyver, sa tiltalte da han kommenterte forholdene som er beskrevet i tiltalen.

Retten har åpenbart vært av en annen oppfatning, og finner at Ludvigsen ved tre anledninger sommeren og sensommeren 2014 hadde seksuell kontakt med 34-åringen, og at han ved én anledning fikk 26-åringen til å utføre seksuelle handlinger med seg.

Ludvigsen benekter på sin side ethvert kjennskap til 26-åringen, og hevdet i retten at også han lyver.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.