Uenigheten mellom arbeidstakeren og Audnedal kommune er ikke en tariffstrid. Uenigheten fram til 2016 var knyttet til hva som etter loven er å anse som en arbeidstaker, skriver Høyesterett. Foto: Terje LienTerje Lien

Seier i Høyesterett for avlaster

Kommunen tapte strid om etterbetaling av lønn og feriepenger og etterinnmelding i tjenestepensjonsordning.

Uenigheten om lønnskravet mellom avlasteren og Audnedal kommune henger sammen med spørsmålet om en avlaster skulle betraktes som en arbeidstaker og om for hvor lang tid tilbake man kan kreve å få etterbetalt lønn.