Den oppsagte mannen bestred ikke at hans arbeidsprestasjoner som helsefagarbeider lå under det arbeidsgiveren kunne forvente. Men han mente en oppsigelse ville ramme han hardt og at kommunen burde tilby annet passende arbeid.

Den oppsagte mannen bestred ikke at hans arbeidsprestasjoner som helsefagarbeider lå under det arbeidsgiveren kunne forvente. Men han mente en oppsigelse ville ramme han hardt og at kommunen burde tilby annet passende arbeid.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock / Yuri Arcurs peopleimages.com

Retten: Usaklig å si opp uegnet helsefagarbeider

Helsefagarbeideren erkjente selv at han gjorde en for dårlig jobb. Han mistet autorisasjonen, men kommunens oppsigelse var likevel usaklig, mener Borgarting lagmannsrett.

Det er Borgarting lagmannsrett som nå har kommet til at Oslo kommunes oppsigelse av en fast ansatt helsefagarbeider var usaklig. Mannen er tilkjent en oppreisningserstatning på 70.000 kroner. 

Det var Oslo tingrett som først fant oppsigelsen ugyldig og tilkjente mannen en erstatning. Lagmannsretten har nå stadfestet dommen ved at kommunens anke er forkastet.