Oslo kommune anker dom etter ulykke på Sørenga

Oslo kommune anker dommen etter en ulykke på badeplassen Sørenga i 2018, der en lege skadet seg da han forsøkte å redde en livløs person i vannet.

– For Oslo kommune er det viktig å få avklart hvor langt kommunens ansvar strekker i saker som denne, sier kommunikasjonsdirektør Arve Rosland i Bymiljøetaten til NRK.

Legen Henning Hoyer fikk et komplisert ankelbrudd da han hoppet i sjøen for å prøve å redde en livløs person i 2018. Hoyer fikk også varige mén etter ulykken, og han døde kort tid før ankesaken startet, ifølge NRK.

I tingretten ble kommunen frikjent, men Borgarting lagmannsrett slo tidligere i år fast at kommunen er erstatningsansvarlig for det som skjedde. Det ble begrunnet med at den undersjøiske vollen på stedet var menneskeskapt og at kommunen derfor hadde plikt til å sørge for at faren var bedre skiltet.

– Kommunen mener at lagmannsretten har anlagt en for streng norm da retten kom til at kommunen har ansvar for skaden Hoyer pådro seg da han hoppet ut fra kaifronten i Bjørvika, sier Rosland til rikskringkasteren.

Senere i mai er en annen ankesak om skilting ved badeplasser i Oslo sentrum oppe i lagmannsretten. Det gjelder stupeulykken ved brygga ved Munchmuseet i Bjørvika i 2021, der daværende MMA-utøver Geir Kåre Nyland ble lam fra brystet og ned etter at han stupte og traff et betongelement under vann. Oslo kommune ble dømt til å betale Nyland erstatning i tingretten, men har anket saken.

(©NTB)