Tidligere rådmann Helge Thorsen i Brønnøy kommune er lettet over at oppsigelsessaken er over, men han er kritisk til både kommunen og KS-advokatene.

Tidligere rådmann Helge Thorsen i Brønnøy kommune er lettet over at oppsigelsessaken er over, men han er kritisk til både kommunen og KS-advokatene.

Foto: Simon Aldra, Brønnøysunds Avis

Oppsigelsessaken mot tidligere rådmann ble avvist av Høyesterett

Etter råd fra KS-advokatene anket Brønnøy kommune dommen i oppsigelsessaken mot Helge Thorsen til Høyesterett. Ankeutvalget har avvist saken.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet for Høyesterett. Anken tillates derfor ikke fremmet», heter det i beslutningen til ankeutvalget.

Fakta

  • Brønnøy-rådmann Helge Thorsen ble oppsagt av kommunestyret i oktober 2020, etter bare et drøyt år i stillingen.
  • Thorsen mente oppsigelsen var ugyldig og saksøkte kommunen med krav om erstatning.
  • Tingretten konkluderte med at varaordfører Tore Tveråmo (H) var inhabil i saken, og at oppsigelsen var dermed ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.
  • Thorsen ble tilkjent 1,2 millioner kroner og 50.000 kroner i oppreisningserstatning.
  • Både Thorsen og kommunen anket dommen.
  • I lagmannsretten fikk Thorsen medhold på alle punkter.
  • Han ble tilkjent 3 millioner kroner for tapt lønn og nesten 1,4 millioner kroner i sakskostnader.
  • Kommunen anket saken til Høyesterett,
  • KS Advokatene innvilget kommunen fri rettshjelp.