Diskrimineringsnemnda har behandlet saken der en lærer ikke fikk forlenget vikariatet etter at han ikke ønsket å håndhilse på kvinner. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB scanpix

Nemnd: Skolen diskriminerte ikke lærer i håndhilse-saken

Vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men forskjellsbehandlingen var ikke diskriminerende, mener flertallet i Diskrimineringsnemnda.

I nemndas rykende ferske avgjørelse slår flertallet fast at Oslo-skolen ikke diskriminerte vikarlæreren da skolen ikke fornyet praksisplassen som Nav betalte ved Ekeberg skole i Oslo fordi han ikke ønsket å håndhilse på kvinner.

– Dersom en skulle tillegge konservativ praksis innenfor en religion avgjørende vekt, ville dette kunne være uheldig for en ønsket samfunnsutvikling. Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene som ideal står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen, i en pressemelding.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.