Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne varsler at hun vil vitne for motparten når varslingssaken mot kommunen kommer opp i retten. Arkivfoto: Magnus K. Bjørke

Møte om stevning endte i kaos

Det oppsto kaos da Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) onsdag ba kommunestyret delegere til en annen politiker å representere kommunen når varslersak kommer for retten.

Det vakte også oppsikt da ordføreren fortalte at hun vil vitne i saken på motpartens side.

Saken har bakgrunn i varsler fra to ansatte om det de mener er brudd på arbeidsmiljøloven og gjengjeldelse etter varsling. Forholdene er på bestilling fra kommunen gransket av selskapet Deloitte, som stilte spørsmål ved rådmannens rolle og anbefalte videre undersøkelser, noe kommunestyret ikke ønsket.