Lagmannsretten mener Bergen kommune ikke har sannsynliggjort at læreren manglet personlige kvalifikasjoner til stillingen han søkte i 2021.

Lagmannsretten mener Bergen kommune ikke har sannsynliggjort at læreren manglet personlige kvalifikasjoner til stillingen han søkte i 2021.

Illustrasjonsfoto: Louis-Photo / stock.adobe.com

Lærer vant over Bergen i lagmannsretten

Kommunen brøt reglene om fortrinnsrett og har hatt en lite betryggende saksbehandling mener en enstemmig lagmannsrett.

Totalt må Bergen kommune nå ut med 2,1 millioner kroner i erstatning, oppreisning og sakskostnader i en sak hvor en deltidsansatt lærer ikke fikk stillinger han søkte på. Kommunen fikk gjennomslag for sitt syn i tingretten, men Gulating lagmannsrett mener i en nylig avsagt dom at kommunen klart har brutt reglene om fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljølovens § 14.3.

Ønsket utvidet stilling