Ivar Johansen (SV) foreslo at KS' hovedstyre skulle avvise nye straffereaksjoner for brudd på taushetsplikten, men forslaget falt med KS-leder Gunn Marit Helgesens (H) dobbeltstemme. Foto: Terje Lien

KS vil la advokatene snakke bak lukkete dører

Dørene skal kunne lukkes når advokatene møter politikerne, mener KS – uansett hva saken handler om. Organisasjonen mener likevel forslaget til ny kommunelov øker åpenheten.

Hovedstyret i KS vedtok torsdag høringsuttalelsen til ny kommunelov. Fredag er forslaget til ny lov også til behandling i landsstyret.

KS mener loven legger til rette for mer åpenhet, selv om det store stridspunktet i forslaget til ny kommunelov er at folkevalgte risikerer bøter og fengsel for å offentliggjøre informasjon administrasjonen ønsker å holde hemmelig.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.