Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har plukket ut Mandal og Kragerø for å undersøke om kommunene følger regelverket for dispensasjoner i strandsonen. Foto: Vegard VenliVegard Venli

Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

57 prosent av alle fjorårets søknader om nybygg i strandsonen fikk ja på dispensasjon. Nå vil Sivilombudsmannen ta fram lupe.

Sivilombudsmannen har nå bedt Mandal og Kragerø kommuner om å sende over samtlige vedtak om dispensasjoner i strandsonen for de siste fire årene. Hensikten er å se hvordan kommunene håndterer søknader om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet.

– Vi vil ikke konkludere på forhånd, uten å ha undersøkt. Vi ser at det gis forholdsvis mange dispensasjoner. Klagesakene vi har behandlet, tyder på at flere kommuner har tolket og håndhevet dispensasjonshjemmelen i plan- og bygningsloven for liberalt, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.