Høyesterett skal behandle saken til tre AUF-ere som var på landsiden i Utvika 22. juli 2011. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixTerje Pedersen / NTB scanpix

Erstatningsspørsmål for AUF-ere opp i Høyesterett

Høyesterett skal denne uka avgjøre om tre AUF-ere som var på landsiden i Utvika 22. juli 2011, har krav på voldsoffererstatning.

Saken kommer opp i Høyesterett 26. januar og det er satt av én dag til saken.

De tre AUF-erne sto på landsiden i Utvika da skytingen fant sted på Utøya. De hadde telefonisk kontakt med AUF-ere som var på øya og bisto i Utvika da ungdom som hadde flyktet, begynte å komme i land.

Så langt er deres krav om voldsoffererstatning, slik overlevende og andre som ga hjelp fikk, blitt avvist av nemnda selv, av Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett.

De tre søkte om erstatning på mellom 100.000 og 150.000 kroner, ifølge NRK.

Nå skal Høyesterett se på kravet deres og vurdere om de lavere rettsinstansene har forstått loven riktig når de konkluderer med at de tre verken er skadelidte eller hører til gruppen som ga nødhjelp til «ofre for en straffbar handling». Det ble gjort en utvidelse av denne definisjonen etter 22. juli, slik at folk som plukket opp flyktende ungdommer fra vannet også skulle omfattes.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.