Advokat Jan Fougner mener rådmann Gudrun Grindaker ikke har brutt loven. Arkivfoto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix

Advokat: Greit å røpe varsler

Sandefjord-rådmann Gudrun Grindaker brøt ikke loven da hun opplyste ledergruppen om identiteten til vedkommende som har varslet mot henne, mener advokat Jan Fougner.

Fougner har utredet spørsmålet på oppdrag fra Sandefjord kommune. Han konkluderer med at det var greit å røpe varslerens navn, skriver Sandefjords Blad i dag.

Begrunnelsen Fougner gir for at dette ikke er i strid med lov eller retningslinjer, er at rådmannen selv er part i saken, at varsleren er en sentral leder i kommunen, og at opplysningene var nødvendige for kommunens håndtering av saken.

Han kan derfor heller ikke se at informasjonen kan regnes som ulovlig gjengjeldelse etter arbeidsmiljøloven.

Begrunnelsen for at Fougners konklusjon er unntatt offentlighet, ifølge Sandefjords Blad.

Rådmannens advokat, Einar Engh, er naturlig nok glad for konklusjonen og sier dette i overensstemmelse med det de har ment hele tiden.

Varslerens advokat, Arve Due Lund, mener fortsatt at rådmannen som arbeidsgiver burde utvist større varsomhet.

– Hvis det heretter skal være greit å røpe varslers identitet, bør neste varsler tenke seg nøye om før han eller hun ytrer seg, sier han til SB.

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) sier han tar konklusjonen til Jan Fougner foreløpig til etterretning, og konstaterer at saken fortsatt er komplisert siden det er ulike oppfatninger om spørsmålet blant skarpskodde advokater.

Varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen er blant dem som har kritisert beslutningen om å røpe varsleren. Hun betegnet rådmannens begrunnelse for at dette var nødvendig og riktig, som en «rettslig kortslutning».

Gleditsch viser videre til at identifiseringen av varsleren er blant de problemstillingene som advokatfirmaet Tenden, som undersøker varslingssaken for kommunen, skal vurdere. Deres rapport vil ventelig foreligge i juni.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.