Proba anbefaler IMDi å lage bedre veiledning for bruk av tolk på nettsidene. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rapport: Barrierer for bruk av kvalifisert tolk

Ansatte i flyktningtjenesten og voksenopplæringene bruker tolk flittig i introduksjonsprogrammet, men kvaliteten kan det være så som så med, viser en ny undersøkelse.

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) undersøkt barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Offentlige tjenester har plikt til å bruke tolk overfor personer med svake norskkunnskaper når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlige tjenester. Tolk brukes i stor utstrekning i introduksjonsprogrammet.

I rapporten «Barrierer for bruk av kvalifisert tolk i introduksjonsprogrammet» konkluderer Proba med at det brukes mye tolk i flyktningtjenesten og voksenopplæringene. Ansatte har mye erfaring fra bruk av tolk og relativ høy bevissthet rundt hvordan de benytter tolk.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.