Styreleder Cato Hellesjø i Sporveis-Annonsene sier at de digitale skjermene vil gi store ekstrainntekter. Foto: Julia Jonette Fjellheim, Scanpix
Styreleder Cato Hellesjø i Sporveis-Annonsene sier at de digitale skjermene vil gi store ekstrainntekter. Foto: Julia Jonette Fjellheim, Scanpix
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.

Gjør million-investering før anbudskonkurranse

Privat reklameselskap har kjøpt inn 286 digitale skjermer til T-banen i Oslo for et millionbeløp, like før avtalen med kommunens annonseselskap løper ut.

I mai ble de blå veggene ved rulletrappen ned til Stortinget T-banestasjon byttet ut med 92 digitale skjermer. Her kan annonsører kjøpe reklameplass av det private reklameselskapet JCDecaux Norge AS, som siden begynnelsen av 2000-tallet har hatt retten til å selge kollektivreklame i hovedstaden.

Det er det kommunale selskapet Sporveis-Annonsene AS som forvalter rettighetene til reklamesalg i hovedstadens kollektivtrafikk. Selskapets kontrakt med JCDecaux løper ut i 2012.

Kommunal Rapport har tidligere avdekket at avtalen mellom selskapet og kommunen sist var på anbud i 1998.

Denne uken kunne JCDecaux melde at det er kjøpt inn ytterligere 194 digitale skjermer. Hovedkonkurrenten til JCDecaux, Clear Channel, reagerer på innkjøpet.

– På generelt grunnlag er vi skeptiske til store investeringer som gjøres rett før avtaler løper ut. Dersom investeringen prises for høyt, vil det kunne virke konkurransevridende i anbudskonkurransen, sier administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen.

Ny tilbyder kan kjøpe utstyret

JCDecaux vil ikke fortelle til Kommunal Rapport hvor mye som er betalt for de 286 digitale skjermene. Det de derimot kan opplyse, er at Sporveis-Annonsene overtar eierskapet over skjermene straks de monteres.

– JCDecaux har lagt ut for investeringen, som igjen skal avskrives over ti år mot inntektene fra reklameselskapet som selskapet skaffer Sporveis-Annonsene AS, opplyser administrerende direktør Øyvind Markussen.

– Hva vil skje med skjermene dersom en annen leverandør vinner anbudskonkurransen om å levere reklame fra 2013?

– Rent teknisk vil vår investering da måtte kjøpes ut av den nye leverandøren, som igjen vil kunne skrive denne av mot reklameinntektene.

Har gjort millionkjøp

Det britiske selskapet Esprit Digital opplyser på sine hjemmesider at de har installert skjermene på Stortinget. Det har ikke lykkes Kommunal Rapport å bringe på det rene hvorvidt selskapet også har solgt skjermene til JCDecaux.

Skjermene som er levert er 32 x 92 tommer. I henhold til selskapets egen prisliste, koster en 32 tommer 3.696 pund per stykk. Omregnet til norske kroner betyr det 32.303 kroner per skjerm, med dagens kurs på 8,74 kroner per pund.

Bare skjermene kan med andre ord ha kostet i underkant av 3 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til montering og til software for å vise reklamen.

De 192 skjermene som skal utplasseres på de øvrige T-banestasjonene, er henholdsvis 65 og 72 tommer. Det har ikke lykkes Kommunal Rapport å bringe på det rene hvilken leverandør som skal levere disse. På Esprits prisliste koster en 65 tommers skjerm 12.824 pund, eller 112.000 kroner. Gitt dette prisnivået, koster de 192 skjermene alene om lag 20 millioner kroner.

Skeptisk til store investeringer

I praksis er det to store leverandører av utendørs reklame i Norge. I tillegg til JCDecaux Norge, er også konkurrenten Clear Channel Norway svært interessert i avtalen om å levere reklame til kollektivtrafikken.

– Kontrakten som JCDecaux har med Oslo kommune, er den mest verdifulle i landet, sier administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen.

Han opplyser om at Sporveis-Annonsene i forbindelse med den forestående anbudskonkurransen har vært med Clear Channel til London og JCDecaux til Paris for å vurdere ulike alternativer fra 2013.

Clear Channel mener det er umulig å ettergå kostnadene til JCDecaux ved innkjøpet av de nye digitale skjermene.

– Prisene på skjermer er relativt like rundt om i Europa. Prisen på software og installasjon er derimot noe ganske annet.

– Opplever selskapet det som uheldig at denne investeringen gjøres så sent i avtaleperioden?

– Vi har fått signaler om at anbudet skal lyses ut i desember og avgjøres i begynnelsen av 2012. Sånn sett kan man jo si at denne investeringen skjer på et tidspunkt der anbudet er rett rundt hjørnet.

Clear Channel understreker at de for øvrig har oppfattet anbudsprosessen med Sporveis-Annonsene som ryddig og profesjonell.

– Anbud ikke nødvendig

Beslutningen om å kjøpe inn digitale skjermer er godkjent av styret i Sporveis-Annonsene AS, forsikrer styreleder Cato Hellesjø.

– Investeringen blir gjort for å utnytte de markedsmulighetene ny teknologi innebærer. Beslutningen om innkjøpet av digitale reklamebærere vil innebære store ekstrainntekter til kollektivtrafikken, sier han.

Styrelederen forteller at Sporveis-Annonsene innhentet vurderinger fra en uhildet tredjepart for å forsikre seg om at de digitale skjermene kan brukes også av en eventuell ny leverandør fra 2013.

– Både skjermene og softwaren som brukes er nøytral og kan sømløst overføres og brukes av andre leverandører.

– JCDecaux har her gjort et innkjøp i millionklassen for Sporveis-Annonsene. Burde dette innkjøpet vært på anbud?

– I dagens kontrakt har det hele tiden vært JCDecaux som har stått for nye investeringer. De har også tidligere kjøpt inn reklameskilt og reklamebærere på vegne av selskapet. Jeg mener derfor at det ikke var nødvendig å lage en egen anbudskonkurranse for disse investeringene.