– Regjeringen sier den vil gi kommunene økt ansvar og handlingsrom, men vil samtidig detaljregulere fastlegenes virksomhet, sier rådmann Lars Bjerke i Asker. Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Vil ikke fornye fastlegeavtaler

Fastlegene i Asker vil ikke fornye sine avtaler med kommunen hvis forslaget til ny fastlegeforskrift blir gjeldende. Rådmann Lars Bjerke forstår dem godt.

ASKER

Fastlegeopprøret brer om seg. 31 av 31 tilstedeværende leger stemte for følgende resolusjon under et møte i Allmennlegeutvalget i Asker nylig:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.