Fortsetter trenden ut året, vil antall liggedøgn med utskrivningsklare pasienter bli mer enn halvert i løpet av samhandlingsreformens første år Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Tømmes for utskrivningsklare

Sykehusene tømmes stadig raskere for utskrivningsklare pasienter. Antall unødvendige liggedøgn kan bli mer enn halvert i år.

Kommunene ble bare fakturert for 15.300 liggedøgn i 2. tertial, mot 26.200 i 1. tertial, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Det er en nedgang på 41 prosent.

Fortsetter trenden ut året, vil antall liggedøgn med utskrivningsklare pasienter bli mer enn halvert i løpet av samhandlingsreformens første år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.