Tilretteleggingen og virkemidlene i folkehelsearbeidet må koordineres, mener forskere. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rapport: Folkehelsearbeidet har knapt kommet i gang

Det er lite samarbeid om folkehelse mellom kommuner og fastleger. Det kommer fram i en ny rapport.

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU har på oppdrag fra KS har sett nærmere på hvilke erfaringer fastlegene har med helsefremmende og forebyggende arbeid og hvilken plass har det i allmennpraksisen.

Forskerne har også undersøkt hvilke kontakt og erfaringer fastlegene har med kommunens folkehelsearbeid og hva som påvirker helsefremmende og forebyggende arbeid i allmennpraksis og i samarbeidet med kommunen negativt/positivt.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.