En rekke fødeavdelinger, blant annet i Kristiansund, Brønnøysund, Gjøvik og Sandnessjøen er enten nedleggingsvedtatt eller nedleggingstruet. Illustrasjonsfoto

Rådmenn frykter ikke endringer i fødetilbud

Et stort flertall av rådmennene i kommuner som blir omfattet av endringer i fødetilbudet, mener at tilbudet vil være omtrent som før etter omleggingen.

FAKTA

Rådmannsundersøkelsen viser også at et stort flertall (71 prosent) av rådmennene mener at kvinner bosatt i sin kommune i dag har et godt fødetilbud.

3 prosent mener at tilbudet er dårlig.

Rådmannsundersøkelsen er nettbasert og gjennomføres i juni.

150 rådmenn har svart på undersøkelsen.

Det viser en undersøkelse som Kommunal Rapport har utført blant landets rådmenn.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.