Kommunenes utgifter til helse og omsorg fra 2022 til 2023 øke med 11 prosent.

Kommunenes utgifter til helse og omsorg fra 2022 til 2023 øke med 11 prosent.

Foto: Agnar Kaarbø

Nye tall: Stor økning i helse- og omsorgsutgifter

Kommunenes utgifter til helse og omsorg gjorde et stort byks i fjor. Hvaler har størst økning. 13 kommuner har en reduksjon. Se tallene fra kommunene her. 

Samlet sett brukte helse- og omsorgstjenestene i kommunene 169,3 milliarder kroner i fjor, målt kommunevis.

 I 2020 var det tilsvarene tallet 154,8 milliarder kroner. Det viser de foreløpige Kostra-tallene for 2022 fra Statistisk sentralbyrå.