Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland er glad for at helseministeren har lyttet til flertallet i fylkestinget i sykehussaken. Foto: John Trygve Tollefsen

Nordland fylkeskommune jubler over sykehusvedtak

Helseminister Bent Høie (H) har gjort det beste valget som er mulig i den betente sykehusstriden på Helgeland, mener fylkesrådslederen i Nordland.

– Dette har vært en krevende sak for mange i hele Nordland, og spesielt helgelendingene, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Høie presenterte mandag beslutningen om å legge et hovedsykehus på Helgeland til Sandnessjøen og et akuttsykehus til Mo i Rana.

– Høie har valgt å lytte til flertallet i fylkestinget og et samlet styre i Helse Nord. Det er vi glade for, sier Norvoll, som framholder på at det har vært viktig for fylkestinget at begge sykehusene skal ha et fødetilbud.

Høie selv vedgikk at det har vært en vanskelig beslutning.

– Det finnes argumenter for alle løsninger, dette har ikke vært rett fram. Vi må gjøre en avveining om hva en synes vil tjene befolkningen på Helgeland best, sa han.

Rana-ordføreren lettet

Ordfører Geir Waage (Ap) i Rana er lettet over at byen får beholde sykehuset.

– I dag er vi lettet og fornøyde over at enhver tvil om fremtiden til sykehuset i Mo i Rana er ryddet av veien. Vi vil rette en stor takk til de sykehusansatte og til alle som har engasjert seg og stilt opp for sykehuset vårt. Deres stemme har blitt hørt, sier Waage og varaordfører Anita Sollie i en pressemelding.

Mandagens sykehusvedtak innebærer at ledelsesfunksjonene til Helse Nord blir flyttet til det nye hovedsykehuset i Sandnessjøen. Waage er overrasket over at Høie ikke har avvist dette.

– De ansatte som berøres, vil neppe flytte til Sandnessjøen. Helseforetaket vil da miste viktig kompetanse. Det er bekymringsfullt, sier Waage, som varsler at han vil se på alle sider av vedtaket om å flytte ledelsen.

Oppfordrer til ro

De 12 ordførerne sør for Korgfjellet stiller seg bak helseministerens beslutning om to sykehus på Helgeland. Nå oppfordrer de kommunene nord for fjellet om slutte seg til og bidra til ro i sykehusstriden.

I en pressemelding skriver de 12 at vedtaket ikke er i tråd med deres primære ønske om ett felles sykehus, sentralt plassert for hele Helgeland, men at de erkjenner at et kompromiss kan være nødvendig i en region der sykehusstriden har vært svært splittende over tid.

Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) håper at blikket nå kan løftes framover og konfliktnivået senkes. 

– Vi registrerer at Høie ikke tør å gå så langt som å samle alt på en plass. Dagens vedtak er en delseier, men fagmiljøet blir fordelt over to plasser. Vi har hele tiden ment at ett sykehus er best av hensyn til fagmiljøet og pasientene, sier Hundåla til Kommunal Rapport.

At vedtaket innebærer at Mosjøen mister sitt sykehus, tar Hundåla tilsynelatende med ro. 

– Mosjøen og Alstahaug har inngått i et kompromiss som innebærer å gi slipp på sykehus i egen kommune til fordel for et felles sykehus i Leirfjord. I sitt vedtak presiserer Høie at det nye hovedsykehuset skal ligge Sandnessjøen og omegn. Vedtaket betyr altså at et nytt sykehus kan bygges i Leirfjord. Pendleravstanden for de ansatte i Mosjøen blir da overkommelig, sier hun.

Årelang strid

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Men det har vært sterk uenighet om hva alternativet skulle være. Om Helgeland i fremtiden skal ha ett eller to sykehus, og ikke minst hvor dette eller disse skal ligge. Engasjementet har vært svært høyt, med Facebook-grupper, underskriftskampanjer og fakkeltog, og tonen i debatten har til tider vært svært skarp.

Argumenterte for ett sykehus

Mange i fagmiljøene har ønsket at man skulle gå videre med kun ett sykehus fordi det ville gjøre rekruttering lettere og styrke fagmiljøene. Mange har pekt på at Mo i Rana er den største byen i regionen, og at man vil kunne bygge videre på et sykehus som allerede er der, mens i Sandnessjøen-regionen må man bygge nytt.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er en spredtbygd region, og at reiseveien til sykehuset vil bli lang for mange.

– Dette er en anbefaling som står seg godt. I det videre arbeidet må man sørge for å kompensere for ulempene, sa Høie.

Enstemmig styre

I desember gikk et enstemmig styre i Helse Nord inn for en løsning med to sykehus. Også fylkestinget i Nordland har kommet til et lignende standpunkt.

Styrets vedtak gikk ut på at det skal bygges et nytt hovedsykehuset med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Begrunnelsen var at en slik løsning ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.

Styret har definert «omegn» til å bety maksimalt 20 minutters kjøretur fra rådhuset i Sandnessjøen. Høie sier kommuner nå kan spille inn aktuelle tomter, og at disse vil bli vurdert i den videre konseptfasen.

(©NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.