Sorg er ikke sykmeldingsgrunn, mener Nav.

Leger må jukse med diagnoser etter terroraksjonene

Mange sliter med sorgreaksjoner etter massakren på Utøya og bombeeksplosjonen i Oslo. Reglene til Nav tillater ikke sorg som sykmeldingsgrunn. Mange leger tvinges dermed til å jukse med diagnosene.

Også foreldre til overlevende barn, og andre som har et forhold til ofrene etter terroraksjonene, kan være i dyp sorg og ha vanskeligheter med å møte hverdagen. Men juridisk sett har de ikke rett på sykmelding, skriver Aftenposten.

– I disse dager vil mange fastleger jukse og skrive at pasientene har en annen diagnose, sier allmennlege Morten Laudal.

Han var Legeforeningens representant i et utvalg som arbeidet med nye retningslinjer for sykmelding, og var uenig i at sorg ikke er sykmeldingsgrunn.

– Beskjeden fra Nav til sønderknuste pårørende er at jobben skal de mestre så lenge de ikke er syke. Dette er riktig i henhold til norsk regelverk, men virkeligheten er ikke slik, sier han.

Laudal mener at enhver primærlege vil være forsiktig med å kreve at personer i sorg må jobbe.

– Det er urimelig å være regelrytter i en slik situasjon, mener han.

Nav-direktør Joakim Lystad anbefaler personer som ikke føler seg i stand til å gå på jobb etter terrorangrepene, om å ta dette opp med sin arbeidsgiver.

Han viser til at NHO har bedt sine medlemsbedrifter om å vise forståelse for ansatte som har ekstra behov for velferdspermisjon i kjølvannet av terrorangrepene. (NTB)

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.