Heidi Maria Päivärinne (t.v.) og Pernille Gurandsrud fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) hadde nylig opplæring i traumeforståelse for helsepersonell og pedagoger i Holmestrand kommune.

Heidi Maria Päivärinne (t.v.) og Pernille Gurandsrud fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) hadde nylig opplæring i traumeforståelse for helsepersonell og pedagoger i Holmestrand kommune.

Alle foto: Terje Lien

Lærer kommuner å snakke med barn om traumer

Over hele landet får kommuneansatte nå opplæring i å gjenkjenne traumer hos barn som sliter, for å kunne tilby bedre og tidligere hjelp.

Holmestrand

Nylig var det helsesykepleiere, sykepleiere, pedagoger og fysioterapeuter i Holmestrand som fikk opplæring i traumeforståelse av fagfolk ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).