Innbyggerne i Agder har fortalt ikke bare hvor mye de drikker, men også om de spiser frukt og røyker. Svarene viser at det er store sosiale ulikheter i helse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Folk drikker mest på Agder

Innbyggerne i Agder sier at de drikker mer enn innbyggerne i Tromsø og Finnmark, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Anbefalinger

Dette er noen av anbefalingene fra Helsedirektoratet når det gjelder sosial ulikhet i helse:

Redusere økonomiske forskjeller i befolkningen ved å skjerpe progressiv beskatning.

Heve barnetrygden til realnivået i 1996 og skattlegge den,

Økte bevilgninger til helsestasjonenes og barnehagenes arbeid med forebyggende og helsefremmende arbeid

Innføre mer fleksible læreplaner med større innslag av praksis.

Styrke samarbeidet mellom Nav, arbeidsgivere og helsetjenesten om arbeidsinkludering.

Gratis sunt måltid til alle barn i alle skoler i hele landet hver dag.

Ansett folkehelsekoordinatorer i alle kommuner plassert i planavdelingen eller i rådmannens stab for å koordinere innsatsen mot sosiale ulikheter i helse.

Kilde: Fagrådet for sosial ulikhet i helse

– Sogn og Fjordane har alltid skilt seg gunstig ut når det gjelder alkohol. Når det gjelder de to andre fylkene, er det ikke så stor forskjell, sier fylkesdirektør Vegard Nilsen for folkehelse i Agder.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.