Fastlege Jan-Øyvind Lorgen i Eidskog kommune, som også er kommuneoverlege i Eidskog og Grue, brutt kravene til forsvarlige helsetjenester ti ganger på like mange år. Nå har han fått krav om kompetansehevende tiltak av Fylkeslegen.

Fastlege Jan-Øyvind Lorgen i Eidskog kommune, som også er kommuneoverlege i Eidskog og Grue, brutt kravene til forsvarlige helsetjenester ti ganger på like mange år. Nå har han fått krav om kompetansehevende tiltak av Fylkeslegen.

Foto: Thomas Frigård

Brøt krav om forsvarlig helsehjelp ti ganger. Nå lover fastlegen bedring

De siste ti årene har fastlegen brutt kravene om forsvarlig helsehjelp ti ganger. Etter møte med Statsforvalteren skal legen gjennomføre kompetansehevende tiltak.

– Vi har hatt et møte med legen, og det var et fint møte. Jeg tror han har forstått alvoret i saken, sier fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet.

Tre lovbrudd på kort tid