Åtte ganger har fastlege Jan-Øyvind Lorgen i Eidskog kommune, som også er kommuneoverlege i Eidskog og Grue, brutt kravene til forsvarlige helsetjenester de siste ni årene. Det betegner fylkeslegen som uvanlig høyt.
Åtte ganger har fastlege Jan-Øyvind Lorgen i Eidskog kommune, som også er kommuneoverlege i Eidskog og Grue, brutt kravene til forsvarlige helsetjenester de siste ni årene. Det betegner fylkeslegen som uvanlig høyt.Foto: Thomas Frigård

Er kommuneoverlege i to kommuner: Har brutt kravene til forsvarlig helsehjelp åtte ganger

Åtte ganger har fastlegen, som også er kommuneoverlege i Eidskog og Grue, brutt kravene om forsvarlig helsehjelp siden 2015. Nå vil fylkeslegen vurdere mulige tiltak.

– I dette tilfellet er antallet brudd på forsvarlig helsehjelp uvanlig høyt, og det kan indikere en praksis og en behandlingsatferd som svekker pasientenes sikkerhet, sier fylkeslege Harald Vallgårda i Innlandet.

Skal gjennomgå sakene