Eidskog er én av fire kommuner som er Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester. Nylig avdekket Fylkesmannen at kommunen har lovstridig praksis på sykehjemmet. Foto: Magnus K. Bjørke

Sykehjem har hatt lovstridig praksis, er pilotkommune for trygghet

Et tilsyn avdekket at Eidskog Helsetun rutinemessig ikke gjør forsøk på å gjenopplive pasienter. Kommunen er én av Helsedirektoratets pilotkommuner for trygge sykehjemstjenester.

– Tryggheten til brukere og pasienter er naturligvis særdeles viktig, og alle kommuner skal ha rutiner for å sikre tryggheten i sine tjenester. Det er ikke naturlig at vi kommenterer hvordan Helsetilsynet har vurdert rutinene før tilsynet er endelig avsluttet, sier avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Fakta

Etter at en pasient døde på Eidskog Helsetun i januar, gjennomførte Fylkesmannen et tilsyn.

Tilsynet avdekket en lovstridig praksis.

En avdeling på sykehjemmet hadde en muntlig rutine om ikke å forsøke gjenoppliving av pasienter.

Kommunen er én av fire pilotkommuner i Helsedirektoratets prosjekt for å etablere en trygghetsstandard i norske sykehjem.

Et av målene for «Trygghetsstandarden» er å bidra til et trygt og godt tilbud for pasientene, at individuelle behov blir ivaretatt, redusere uønsket variasjon i kvaliteten mellom sykehjem, og øke erfaringsutveksling mellom kommunene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.